ÜSTAD NECİP FAZIL KISAKÜREK'i Rahmetle Anıyoruz

2008-05-25 20:56:00

ÜLKÜCÜ'YE KASİDE SEN!..Allahsız'ın nefret,Namussuzun dehşet,Yüreksizin heybet,Başıboşun mihnet,Devrimbazın zulmet,Eyyamcının şirret,İnmelinin sıklet,Anarşistin devlet,Komunistin illetsandığı ve tanıdığı sen,bütün bu menfilerin topyekün ve müşterek düşmanı olduğuna göreacaba nasıl bir 'Müsbet' belirtmekteveya belirtme yolunda ilerlemeye davetli bulunmaktasın?..Bunca hıyanet tipinin bir arada düşmanı olabilmenriyazi bir katiyetle ispat eder ki,sen sanıldığın ve tanındığın gibi olmak,böyle bir sanılma ve tanınmanın kıymetini gerçekleştirmek borcundasın!Sanıldığın ve tanındığın gibi ol!Allah seni düşmanlarca sanıldığın ve tanındığın üzere yetiştirsin!..'Allahsızın, vatansızın,namussuzun,yüreksizin,başıboşun,devrimbazın,inmelinin,anarşistin,komunistin gözünde ben buyum!' demekten üstün bir hüviyet ve hak tespitin olamaz!'Tez'ini kötülerin 'antitez'inden devşirmek nasibi ne büyük talih!Allah'a hamdet!.. Necip Fazıl Devamı