YUSUFİYELİLERİN SESİ

2008-02-06 00:45:00

"Geçmiş zaman olur ki..." YUSUFİYELİLERİN SESİ(Yusufiyelilerin Sesi Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 1992) DAVA ARKADAŞLARIMA!.. Başbuğ Alparslan Türkeş'in Yusufiyelilerin Sesi Dergisi'ne 1992 yılında yazmış oldukları başyazısının tam metnidir. Türk Milliyetçileri'nin daima birlik ve beraberlik içinde bulunması ve elele omuz omuza birlikte çalışmaları gerekmektedir. Parçalanmalar, dağılmalar çok zararlı olmaktadır, önümüzde MHP ile ilgili kurultay toplanacaktır. MÇP kurulurken MHP olarak kurulmuştur. 12 Eylül'ün getirdiği yasaklar dolayısıyla MHP ismini ve amblemini alamadığımız için ona çok yakın olmasını sağlamak düşüncesiyle MÇP ismi ve amblemi alınma yoluna gidilmiştir. Onun için MÇP MHP'nin ta kendisidir. MHP'den hiçbir farkı yoktur. 12 Eylül'ün meydana getirdiği yılgınlık dolayısıyla MÇP dışında kalmayı yeğlemiş olan bir kısım eski MHP Genel İdare Kurulu üyeleri uzak kalmışlardır diye MÇP'nin MHP olduğu gerçeği değişmez, MÇP'de görev almış olan bütün arkadaşlar, eski MHP'liler ve ülkücüler; MÇP'nin Proğram ve siyasi görüşleri aynı MHP'nin proğram siyasi görüşleridir. Bu durumda MHP'nin ta kendisi olan MÇP dururken onun karşısında da ikinci bir MHP kurmaya kalkışmak ikiliğe sebep olur ve tefrika yaratır. Yeni sürtüşmelere ve parçalanmalara meydan vermemek için toplanacak MHP delegeleri kurultayında bütün delege arkadaşlarıma buna göre oy kullanmalarını rica ve tavsiye ediyorum. Bu şekilde karar alınca birleşme ve birlik sağlanmış olacaktır. Bu durumda kurultayda Genel Başkan'ınız olarak sizlerden Tüzük ve Proğram konusunda teklif ve tavsiyelerinizi ve yeni seçilecek Genel İdare Kurulu için tavsiye edeceğiniz aday isimlerini rica edeceğim. Bunları tespit ettikten sonra MÇP'yi en yakın bir zamanda olağanüstü kurultaya götürerek yeniden teşkilatlanmayı sağlamış olacağız. Hayırlısı Allah'dan diyerek bütün MHP'li arkadaşlarıma Sevgi ve Selamlarımı sunarım. Başbuğ Alparslan TürkeşYusufiyelilerin S... Devamı

il il Milletvekili listesi

2007-07-23 12:36:00

ADANA NEVINGAYE ERBATUR CHP MUSTAFA VURAL CHP HULUSI GÜVEL CHP TACİDAR SEYHAN CHP RECAI YILDIRIM MHP KÜRSAT ATILGAN MHP YILMAZ TANKUT MHP MUHARREM VARLI MHP DENGİR MİR MEHMET FIRAT AK PARTİ ÖMER ÇELİK AK PARTİ NECDET ÜNÜVAR AK PARTİ FATOŞ GÜRKAN AK PARTİ VAHİT KİRİŞCİ AK PARTİ ALİ KÜÇÜKAYDIN AK PARTİ ADIYAMAN SEVKET KÖSE CHP FEHMİ HÜSREV KUTLU AK PARTİ AHMET AYDIN AK PARTİ Devamını Okumak İçin Tıkla Devamı

DÜNDAR TAŞER

2007-05-17 12:02:00

DÜNDAR TAŞER 1925 yılında Gaziantep'te doğan Taşer, Türkmen bir aileye mensuptu. İlk ve orta okulu bitirdikten sonra, Kuleli Askeri Lisesi ve daha sonra da Kara Harp Okulu'ndan başaıyla mezun oldu. Taşer, Silahlı Kuvvetler'in çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 27 Mayıs 1960 darbesinde Alparslan Türkeş, Ahmet er, İrfan Solmazer gibi isimlerle beraber yer aldı. O zamanki rütbesi binbaşı idi. 13 Kasım 1960'da 13 arkadaşıyla beraber yurtdışına sürgüne gönderildi. Bu süre içinde Kuzey Afrika ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görev yaptı. 14'lerin yurda dönmesi sağlanınca, hasretini çektiği vatanına döndü. 1965'de Alparslan Türkeş, Ahmet Er, Muzaffer Özdağ'la birlikte, CKMP'ye girdi. CKMP'de Türkeş'ten sonra "ikinci adam" konumundaydı. CKMP'de ve daha sonraları MHP'de, vefatına kadar Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Türk-İslam Ülküsü'nün örnek bir şahsiyeti, yılmaz bir savaşçısıydı. Milletinin derin ve saf kültürü ile mücehhez, insan sevgisiyle dopdolu, asil davranışlarryla, efendiliği ve engin kültürüyle, bilge bir dava adamıydı. İslam'a, Türklüğe, Türk'ün teşkilatçılığına ve büyük devlet kurma hassasiyetine hayran, keskin görüşlü, kıvrak zekalı büyük bir Türk milliyetçisiydi. Geniş tarih bilgisi, milletine olan inanç ve güveniyle meselelere fevkalade isabetli teşhisler koymuş, çözümü yine milletinde bulmuştu. Müstesna şahsiyetiyle davasını yaşayan yılmaz bir mücadele adamı olarak, Ülkücü Hareket'in şerefli mazisi ve mücadele geleneğinde önde gelen isimlerden biri olarak hak ettiği yeri almıştır. İlk gençlik yıllarından beri milliyetçi ruha ve aksiyona sahiptir. 3 Mayıs 1944 Olayları'nda Türk milliyetiçilerine karşı düzenlenen "Haçlı Seferi"nde Atsız ve arkadaşlarının tabtuluklarda, hücrelerde işkencelerden geçirilip, zindanlara atıldığı tek parti döneminin faşist diktatörlüğünde baskılara ve zulümlere karşı çıktığı için Harp Okulu'nda okuyan bir çok genç Türkçü gibi, soruşturmaya m... Devamı